Bộ Hoàng Liên 29 sản phẩm phục vụ Nguyên Thủ APEC

Bộ bàn ăn
41.286.300 đ

Đã bao gồm thuế (VAT)

- KH mua 01 bộ sẽ được tặng 1 Hoa Chuông bằng sứ (in tên miễn phí theo yêu cầu)

- KH mua 06 bộ sẽ  được tặng 6 Hoa Chuông bằng sứ (in tên miễn phí theo yêu cầu) + 01 bộ cà phê 1.5L Hoàng Liên.

- KH được tặng Thẻ thành viên vàng

2901NT460
/

Bình luận về sản phẩm?