Mỗi cá nhân chỉ có thể sở hữu 1 thẻ thành viên Minh Long I.
Thẻ thành viên cá nhân và thẻ thành viên doanh nghiệp có thể lệ điều khoản qui định độc lập nên khách hàng phải làm 2 thẻ riêng biệt tương đương với từng chức năng của thẻ.
Khách hàng có thể kiểm tra thông tin tài khoản thẻ bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho phòng CSKH theo số : 0650 3765 765 , hoặc trực tiếp mang thẻ đến các điểm bán hàng. Trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện dịch vụ nhắn tin thông tin tài khoản điểm vào số điện thoại khách hàng đăng ký ngay khi có các giao dịch phát sinh.
Nếu khách hàng đã có thẻ thành viên thì có thể sử dụng thẻ tại tất cả các điểm bán hàng có áp dụng chương trình thẻ thành viên. Danh sách các địa điểm này có gửi kèm trong hồ sơ thẻ ngay khi đăng ký và có cập nhật trên website: www.minhlong.com
Thủ tục làm thẻ thành viên rất nhanh và khách hàng được cấp ngay thẻ ngay khi hoàn tất đăng ký, nhưng nếu khách không đăng ký ngay được thì có thể mang hóa đơn mua hàng đến lại điểm đã mua hàng để đăng ký thẻ thành viên nhưng không được quá 7 ngày kể từ ngày mua hàng.
Rất tiếc là không được. Chương trình thẻ chỉ có thể thực hiện tại các điểm bán hàng có áp dụng chương trình thẻ thành viên Minh Long I theo danh sách công ty đã gửi cho khách hàng khi đăng ký và có cập nhật trên website: minhlong.com ( mục Giải đáp thắc mắc/Thẻ thành viên).
Việc tham gia đăng ký thẻ thành viên không qui định trị giá mua hàng, khách hàng chỉ cần có mua hàng không qui định trị giá mua hàng tại các điểm bán hàng có áp dụngchương trình thẻ thành viên Minh Long I là có thể đăng ký tham gia.