Nhà phân phối gốm sứ Minh Long I

Nhà phân phối?

CÔNG TY TNHH TRẦN GIA QUẢNG NAM

305 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa

Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0909 820 108

Trụ sở chính?

Công ty Minh Long I 
333, Hưng Lộc, Hưng Định 
Thuận An, Bình Dương