Bộ đồ ăn Hoàng Cung Quốc Sắc 30 sản phẩm

Bộ bàn ăn
32.018.800 đ

Đã bao gồm thuế (VAT)

ộ bàn ăn Hoàng Cung Quốc Sắc 30 SP gồm:

6 chén cơm

6 dĩa lót chén

6 chén chấm 9cm

6 muỗng

2 dĩa tròn 20cm

2 dĩa tròn 23cm

1 dĩa tròn 28cm

1 tô 23cm

3WAU
/

Bình luận về sản phẩm?