Quà tặng tết bộ bàn ăn bóng bay 9 sản phẩm

Quà tặng tết
585.500 đ

Đã bao gồm thuế (VAT)

Bộ: Daisy hoa văn

Hoa văn: Bóng Bay

 - 6 chén cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay

 - 1 dĩa tròn ảo 26cm Daisy Bóng Bay

 - 1 dĩa tròn sâu 23cm Daisy Bóng Bay

 - 1 tô trung 20cm Daisy Bóng Bay

5PO1
/

Bình luận về sản phẩm?